Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Lập Trình

Tự học Lập Trình

Tách chương trình lớn thành các file riêng

header in c++

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì các bạn cũng đều gặp phải một vấn đề là khi chương trình bắt đầu lớn thì sẽ khó quản lý mã nguồn. Đó là lúc bạn muốn chia chúng thành các file riêng, mỗi file làm một nhiệm vụ riêng và khi cần thì …

Read More »

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming setw() is library function in C++. setw() is declared inside #include<iomanip> setw() will set field width. setw() sets the number of characters to be used as the field width for the next insertion operation. Syntax : setw(num) num is width to be set in order to insert next value. Live …

Read More »

Hàm setw() trong C++

  Hàm setw() trong C++ dùng.  Thư viện iomanip cung cấp hàm setw() để thay đổi độ rộng của bề rộng khi dữ liệu xuất ra. Ví dụ 1: int x = 13; cout<<x<<endl; ví dụ 2: Ta dùng hàm setw(): int x = 13; cout<<setw(10)<<x<<endl; Ví dụ 3: #include<iomanip> #include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main(){ #include<iomanip> #include<iostream> #include<math.h> using namespace std;int …

Read More »

Thuật toán so khớp KMP

thuattoan-sokhop

Thuật toán so khớp KMP Pattern matching là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng nhất của ngành máy tính. Tìm patterns trong các chuỗi-DNA là bài toán cơ bản của sinh tin học. Các phần mềm quét virus hiện đại có mấy chục triệu “patterns” là các “chữ ký” (virus signature) của các con virus máy tính đã biết. …

Read More »

Lý thuyết và bài tập Java cơ bản

lythuyetjava

Java (đọc như “Gia-va“) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class)[9]. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy. Trước đây, Java …

Read More »

JAVA CƠ BẢN – BÀI 5 – ARRAY (MẢNG) – PHẦN 1

bài tập java cơ bản

Cơ bản về mảng Mảng là một cấu trúc cố định dùng để lưu trữ một chuỗi tuần tự c&aaacute;c giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Hay  nói cách khác, mảng là một cấu trúc được đánh chỉ mục dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau có cùng kiểu dữ liệu. Các giá trị được lưu trữ …

Read More »

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1) phần 1 . Lớp (class) Khái niệm: Lớp là khuôn mẫu (template) của đối tượng (object). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng (fields hay properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thành phần dữ liệu đó. Các đối tượng …

Read More »

Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu

Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu 1. cấu trúc điều khiển Cấu trúc rẽ nhanh: if/else if/else Cấu trúc lựa chọn: switch Cấu trúc lăp while Cấu trúc lặp for Java cũng hỗ trợ cho các từ khóa continue và break Chú ý: câu lệnh switch yêu cầu biến điều khiển …

Read More »

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản Java dùng 3 kiểu ghi chú /* Đoạn văn bị giới hạn là phần ghi chú */ // Phần câu văn còn lại là ghi chú /** Phần câu văn bị giới hạn là phần ghi chú dùng cho JavaDoc */ Chú ý: Ta không thể dùng tính xếp lồng để …

Read More »

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java

Tự học Java Bài 2 : Làm quen với NetBeans IDE Java 1. Thiết lập một Project Trước tiên, các bạn hãy khởi động NetBeans IDE. Từ bên trong IDE, chọn File > New Project (phím tắt Ctrl + Shift + N) như hình dưới: Cửa sổ New Project hiển thị, các bạn chọn mục Java > Java Application. Sau …

Read More »