Cài đăt Mod Security trên CENTOS (p2)

Giới thiệu và cài đặt Mod_security (Phần 1)

Cài đặt Mod_security (Phần 1)

Cài đặt Mod_security (Phần 2)

Cài đăt Mod Security trên CENTOS (phần 2)

Trước khi đọc bài này mời các bạn tham khảo thêm:

+ Các lệnh CENTOS cơ bản tại đây

+Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x  Phần 1:

+Giới thiệu và cài đặt Mod_security Phần 1:

Nội dung phần cài đặt Mod Security trên CENTOS 6.x

1. Cài đặt thư viện cần thiết:

#yum install httpd-devel libxml2-devel pcre-devel apr-devel apr-util-devel curl-devel –y

#yum install gcc

install thu vien

2. Cài đặt mod_security

# yum install mod_security 

3. Cấu hình Apache

+ #vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Bỏ dấu # trước dòng:

LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so

Và thêm vào dòng:

LoadModule security2_module modules/mod_security2.so

+ Tạo file cấu hình cho Mod

#vi /etc/httpd/conf.d/modsecurity.conf

Thêm vào nội dung kiểm tra xem có hoạt động hay không như hình dưới

rules of modsecurity

4. Khởi động lại dịch vụ

#service httpd restart

restart apache

 5. Kiểm tra sự hoạt động của Mod Security

+ Mở trình duyệt vào nhập http://localhost/a?=zzz

error apache

+ Mở log các sự kiện ghi lại

log apache

Kết thúc chuổi bài viết cài đặt Mod Security trên các môi trường Windows, CENTOS

Chúc các bạn thành công:

https://anninhmang.net

Lượt xem (2756)

Xem Thêm Bài Viết  Quét lỗi bảo mật Acunetix Web Vulnerability

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *