Tự học CENTOS Bài 2. Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.x và CentOS 7

Tự học CENTOS Bài 2. Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.x và CentOS 7

CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS là viết tắt của Community EnterpriseOperating System. 

1/ Yêu cầu phần cứng:

Linux không đòi hỏi máy có cấu hình mạnh, tuy nhiên nếu phần cứng có cấu hình thấp qua thì có thể không chạy được Xwindows hay các ứng dụng có sẵn. Hiện nay, các máy tính thường có cấu hình tối thiểu là 4GB RAM nên tôi sẽ thiết lập máy ảo với 1GB RAM.

tuhoclpi

VMware 10: Thông tin cấu hình máy ảo

2/ Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux:

Đĩa cứng được phân ra nhiều phân vùng khác nhau gọi là partition. Mỗi partition sử dụng một hệ thống tập tin và lưu trữ dữ liệu. Mỗi đĩa vật lý chỉ có thể được tối đa 3 partition primary và 1 extended partition hoặc 4 partition primary. Giới hạn này là do Master Boot Record quy định.

Linux sử dụng cơ chế truy xuất ổ đĩa thông qua tập tin. Mỗi ổ đĩa được gán với 1 tập tin trong thư mục /dev/. Ký hiểu ổ đĩa: fd cho ổ mềm, hd cho ổ cứng, sd dành cho ổ SCSI. Ký tự a, b, c … gắn thêm vào để xác định các ổ khác nhau cùng loại.

Ví dụ: ổ cứng vật lý thứ nhất hda, ổ cứng vật lý thứ hai hdb … Xác định các partition trong ổ đĩa người ta dùng các số đi kèm. Theo qui định Primary partition và Extended partition được gán từ 1 đến 4. Các partition logic (trong Extended partition) được gán các giá trị từ 5 trở đi.

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CENTOS: Bài 1. Giới thiệu về Linux

tuhoclpi1

Partition: Primary partition và Extended partition

Như hình vẽ trên là các partition của ổ cứng vật lý thứ nhất hda: có 2 primary partition ký hiệu là hda1 và hda2 và 1 extended partition hda3. Trong extended partition hda3 có 2 partition logic có ký hiệu là hda5 và hda6.

Trong Linux bắt buộc có tối thiểu 2 partition sau:

Partition chính chứa thư mục gốc (/) và hạt nhận (gọi là Linux Native partition). Trong đó sẽ có các thư mục khác của hệ điều hành để chứa dữ liệu (/home, /etc, /usr,…).

Partition Swap được dùng làm bộ nhớ đệm (không gian hoán đổi dữ liệu khi vùng nhớ chính đầy). Kích thước của phần swap sử dụng tùy thuộc hệ thống sử dụng nhiều hay ít ứng dụng. Thông thường kích thước vùng swap bằng 2 lần kích thuộc bộ nhớ chính (RAM).

3/ Cài đặt CentOS 6.3

Chọn chế độ cài ở đây chọn Install

tuhoclpi2

CentOS 6.3: Install

Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt nên chọn mặc định English rồi Next.

tuhoclpi3

CentOS 6.3: Ngôn ngữ

Chọn loại bàn phím nên chọn mặc định US English rồi Next.

tuhoclpi4

CentOS 6.3: Cấu hình bàn phím

Chọn Basic Storage Devices

tuhoclpi5

CentOS 6.3: Storage Device Selection

Điền thông tin Hostname

tuhoclpi6

CentOS 6.3: Hostname and Network

Chọn Time Zone

tuhoclpi7

CentOS 6.3: Time Zone

Tài khoản root có khả năng điều khiển bất kỳ phần nào trong hệ thống, do đó cần phải đăt password phức tạp tuân thủ các quy tắc sau:

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CENTOS: Bài 1. Giới thiệu về Linux

Sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số, dấu, và các ký tự đặc biệt.

Không được dùng một từ của tên, nghĩa đen từ.

Không dùng password giống nhau có tính chất hệ thống.

tuhoclpi8

CentOS 6.3: Root Password

Chọn Create Custom Layout để chia partition thích hợp (Manually partition)

tuhoclpi9

CentOS 6.3: Partition Selection

Tạo phân vùng boot – chứa linux kernel và các tập tin sử dụng trong boot loader. Phân vùng này chỉ cần 100MB.

tuhoclpi10

CentOS 6.3: Create Boot

Tạo phân vùng Swap

tuhoclpi11

CentOS 6.3: Create Swap

Tạo phân vùng root 5 – 10 GB là đủ.

tuhoclpi12

CentOS 6.3: Create Root

Tạo phân vùng data để chứa dữ liệu.

tuhoclpi13

CentOS 6.3: Create Data

Chọn Write changes to disk

tuhoclpi14

CentOS 6.3: Disk changes

Để mặc định và Next

tuhoclpi15

CentOS 6.3: Boot Loader

Chọn Close để máy reboot

tuhoclpi16

CentOS 6.3: Finish

Chọn Forward

tuhoclpi17

CentOS 6.3: License Information

Tạo tài khoản người dung

tuhoclpi18

CentOS 6.3: Create User

Cài đặt Date and Time

tuhoclpi19

CentOS 6.3: Data and Time

Chọn Finish

tuhoclpi20

CentOS 6.3: Kdump

Chọn tài khoản để đăng nhập vào CentOS

tuhoclpi21

CentOS 6.3: Login

4/ Cài CentOS 7

Chọn Install CentOS 7

tuhoclpi22

CentOS 7:  Install

Chọn Date & Time để cấu hình ngày giờ

tuhoclpi23

CentOS 7: Installation Summary

Chọn Ho Chi Minh City

tuhoclpi24

CentOS 7: Date & Time

Chọn Software Selection

tuhoclpi25

CentOS 7: Installation Summary

Chọn Minimal Install (cài đặt hệ thống CentOS cơ bản, các dịch vụ như Web server, File server… sẽ không có trong lựa chọn này.)

tuhoclpi26

CentOS 7: Software Selection

Chọn Installation Destination

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CENTOS: Bài 1. Giới thiệu về Linux

tuhoclpi27

CentOS 7: Installation Summary

Chọn I will configure partitioning

tuhoclpi28

CentOS 7: Installation Destination

Bấm dấu + để tạo phân vùng mới

tuhoclpi29

CentOS 7: Manual Partitioning

Cách chia giống như CentOS 6.3

tuhoclpi30

CentOS 7: Add A New Mount Porint

Phân vùng Boot sau khi chia

tuhoclpi31

CentOS 7: Manual Partitioning

Tương tự cho các phân vùng còn lại.

tuhoclpi32

CentOS 7: Manual Partitioning

Nhấn Done và Accept Changes

tuhoclpi33

CentOS 7: Summary of Changes

Chọn Begin installation

tuhoclpi34

CentOS 7: Installation Summary

Điền thông tin mật khẩu root và tạo tài khoản người dung

tuhoclpi35

CentOS 7: User Setting

Chọn Reboottuhoclpi36

CentOS 7: Configuration

Vậy là đã cài đặt thành công hệ điều hành CentOS. Vì CentOS 7 mới ra nên chưa hỗ trợ nhiều nên mọi bài viết về sau sẽ sử dụng CentOS 6.3 để demo.

Trên đây tôi đã tổng hợp lại những kiến thức cơ bản nhất về quản lý đĩa và cài hệ điều hành Linux.

Tham khảo tuhocmang

Lượt xem (4509)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *