Tự học CENTOS: Bài 1. Giới thiệu về Linux

Tự học CENTOS: Bài 1. Giới thiệu về Linux

Linux là một hệ  điều hành  mã nguồn mở và miễn  phí.  Bất  cứ ai  cũng  có  thể sao  chép, tuyên  truyền,  phân  tán,  viết  lại  và  phát  triển  hệ  điều  hành  này. Cộng  với  khả năng  liên  kết mạng rộng khắp và toàn cầu như hiện nay, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Linux. Linux đã nhanh chóng phát triển trên thế giới PC, dành cho mọi người, mọi nhà, không phân biệt lứa tuổi, trình độ, đẳng cấp.hoc-LPI

 Linux có 2 dòng họ cơ bản:

Debian: Debian, Ubuntu (Người dùng)

Fedora: Red hat, Fedora, CentOS (Server)

Bên  cạnh  đó  Linux  còn  hơn  cả một  chương  trình  miễn  phí,  nó  là một  phần  mềm  với  mã  nguồn mở (open-source software).  Điều này có nghĩa là bạn không những có trong tay một  hệ điều hành mà bạn còn có thể tuỳ biến mã nguồn cho phù hợp với những ứng dụng của bạn.

Hiện nay, Linux đang phổ cập ở trường THCS, THPT, ĐẠI HỌC, chúng ta cần có kiến thức cơ bản để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.

Lượt xem (4238)

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CENTOS Bài 2. Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.x và CentOS 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *