Monday , 6 February 2023
Home » Nguyên Ngọc

Nguyên Ngọc

Networking and Communications

Cấu hình dịch vụ Neutron trong OpenStack #2 – VPNaaS (VPN-as-a-Service)

Tiếp tục là cấu hình và thử nghiệm VPN as a Service (VPNaaS) Mô hình thử nghiệm Cấu hình dịch vụ VPNaaS (VPN-as-a-Service) Tại Network note server, cài đặt gói apt-get install openswan neutron-plugin-vpn-agent Trong quá trình cài đặt, openswan sẽ hỏi bạn có tạo certificate X.509 để bảo mật các kết nối IPSec dùng cho OpenVPN sau này hay không, chọn …

Read More »

Cấu hình dịch vụ Neutron trong OpenStack #1 – LBaaS (Load-Balancing-as-a-Service)

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số tính năng mở rộng của neutron như Load Balancing as a Service (LbaaS), VPN as a Service (VPNaaS) và Firewall as a Service (FwaaS) Mô hình thử nghiệm   Cấu hình dịch vụ LBaaS (Load-Balancing-as-a-Service) Tại Network note server, cài đặt gói apt-get install neutron-lbaas-agent ####### Cấu hình tại Network note server ######## …

Read More »

Sử dụng Dashboard trong OpenStack #1

Sau khi cài đặt Openstack theo OpenStack Installation Guide  tại đây Ta tiến hành các bước thử nghiệm với giao diện Dashboard (Horizon). Thực chất đây là một giao diện web, giúp người quản trị hệ thống dễ dàng hơn trong việc cấu hình và quản lý OpenStack. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm các thao tác trực tiếp …

Read More »

Cài đặt OpenStack IceHouse / Juno với 3 notes theo OpenStack Installation Guide

installguide_openstack

Phần lý thuyết về OpenStack các bạn có thể tham khảo tại đây:     OpenStack Training Guides Chúng ta có thể cài đặt openstack với chỉ một server (all-in-one) hoặc nhiều server (notes), nhưng trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách cài đặt openstack icehouse và juno với 3 note theo  OpenStack Installation Guide. Chuẩn bị: Controller note: …

Read More »

Cloud Computing và OpenStack

openstack-software-diagram

Để bắt đầu làm gì đó ”to tát” thì hay bắt đầu những việc đơn giản trước. Tôi viết bài này để chia sẻ tới những người mới bắt đầu tìm hiểu và có đam mê. Tôi cũng như mọi người, khi lần đầu tiên được nghe đến OpenStack thì câu hỏi đầu tiên của tôi là: OpenStack là gì?, …

Read More »

Linux Firewall IPtables Configuration #03 – Cấu hình Fillter, Nat-in, Nat-out trong IPtables

IPTABLES3

Series các bài viết về Linux Firewall IPtables Configuration: #01 – Giới thiệu về IPtables #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables #03 – Cấu hình Fillter, Nat-in, Nat-out trong IPtables #04 – Cấu hình IPtables chống DOS #05 – Viết Shell Script để cấu hình IPtables #06 – Viết GUI cho IPtables dưới dạng Web      Cấu hình Fillter, …

Read More »

Linux Firewall IPtables Configuration #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables

Series các bài viết về Linux Firewall IPtables Configuration: #01 – Giới thiệu về IPtables #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables #03 – Cấu hình Fillter, Nat-in, Nat-out trong IPtables #04 – Cấu hình IPtables chống DOS #05 – Viết Shell Script để cấu hình IPtables #06 – Viết GUI cho IPtables dưới dạng Web     IPtables bao gồm …

Read More »

Linux Firewall IPtables Configuration #01– Giới thiệu về IPtables

iptables

Series các bài viết về Linux Firewall IPtables Configuration: #01 – Giới thiệu về IPtables #02 – Tìm hiểu về Tables, Chains, Rules và xử lý packet trong IPtables #03 – Cấu hình Fillter, Nat-in, Nat-out trong IPtables #04 – Cấu hình IPtables chống DOS #05 – Viết Shell Script để cấu hình IPtables #06 – Viết GUI cho IPtables dưới dạng Web     Linux Firewall IPtables …

Read More »

Social Engineering (Phần 2) – Nghệ thuật của sự thao túng

Bạn có thể tham khảo bài viết  Social Engineering là gì? Nghệ thuật của sự thao túng Social Engineering bao gồm việc đạt được những thông tin mật hay truy cập trái phép, bằng cách xây dựng mối quan hệ với một số người. Kết quả của social engineer là lừa một người nào đó cung cấp thông tin có giá trị. …

Read More »

Social Engineering (Phần 1) – Vấn đề cũ nhưng không bao giờ… cũ

 Vấn đề cũ nhưng không bao giờ… cũ Phần mềm độc hại không phải là mối đe dọa trực tuyến chỉ để lo lắng. Social engineer là một mối đe dọa rất lớn, và nó có thể tấn công bạn trên bất kỳ hệ điều hành nào. Trong thực tế, Social engineer cũng có thể xảy ra qua điện thoại …

Read More »