Monday , 6 February 2023
Home » Mạnh Hùng Arsenal

Mạnh Hùng Arsenal

Mạnh Hùng Arsenal

Tự học MCSA bài 3: Active Directory Domain Services trên Server Core (Phần 2)

Tự học MCSA bài 3: Active Directory Domain Services trên Server Core (phần 2) Các tổ chức, tập đoàn muốn tối đa hóa hệ thống an ninh trên server bởi tính nhạy cảm trong thông tin lưu trữ ở Directory, tiêu biểu là mật khẩu người dùng. Cấu hình dựa trên chức năng (role) của Windows Server 2008 có thể …

Read More »

Tự học MCSA bài 1:Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng Active Directory(phần cuối)

Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng Active Directory Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về giải pháp xác nhận và truy cập IDA và 5 công nghệ tương ứng 5 phiên bản của Active Directory. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các thành phần trong cơ sở hạ tầng của Active Directory. +Active …

Read More »

Tự học MCSA bài 1: Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng Active Directory

Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng Active Directory Active Directory Domain Server( AD DS) cung cấp các chức năng của giải pháp xác nhận và truy cập( Identity and Access-IDA) cho mạng doanh nghiệp. IDA có nhiệm vụ duy trì an ninh cho nguồn tài nguyên của doanh nghiệp như file, e-mail, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. …

Read More »